21 Şubat 2018 ÇarşambaTermenin Nüfus ve Sosyal Yapısı

SOSYO-EKONOMİK YAPISI Ekonomi tarıma dayalı olup en çok fındık, çeltik,mısır, soya fasulyesi yetiştirilmektedir. Terme akarsu bakımından da zengindir. En Önemli akarsuyu, İlçeyi ikiye bölen Terme Çayıdır. Diğer akarsuları Akçay Deresi, Miliç

17 Ocak 2014 Cuma 13:40
Bu haber 4617 kez okundu
Termenin Nüfus ve Sosyal Yapısı

SOSYO-EKONOMİK YAPISI


Ekonomi tarıma dayalı olup en çok fındık, çeltik,mısır, soya fasulyesi yetiştirilmektedir. 


Terme akarsu bakımından da zengindir. En Önemli akarsuyu, İlçeyi ikiye bölen Terme Çayı'dır. Diğer akarsuları Akçay Deresi,  Miliç Irmağı ve Karaboğaz suyudur. 


Kıyıları tamamen kumsallarla kaplı olan Terme'de deniz, sığ olup, yüzmeye ve güneşlenmeye müsaittir. Kıyı bölgesinde denizi kirletecek düzeyde tesis bulunmamaktadır. Geleceğin turizm cenneti olmaya namzet Terme yeşilin ve mavinin kucaklaştığı bir yer olarak yatırımcılar beklemektedir.


       İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI


İlçe genelinin %85'i geçimini tarımla temin etmektedir. Harici il ve ilçelere mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için göç durumu yoktur. İlçede 12 adet pirinç fabrikası, 10 adet fındık fabrikası ve Fındık Tarım Satış Kooperatifi bünyesindeki fındık fabrikaları mevcut olup, bu fabrikalar tarım sektörünün işlerliğini arttırmakta ve önemli ölçüde işçi istihdam ettirmektedirler. Ayrıca Metal Sanayi, Yonpaş Yonga Levha Sanayi, Mısır Özü ve İrmik Fabrikası ve Berk Yem Fabrikası ilçede çalışan önemli kuruluşlardır.

EKONOMİK DURUMU


İlçemiz  ekonomisi tarıma dayalı olup, tarla ziraatı ve genellikle fındık ve çeltik ağırlıklı olup, mısır, soya, fasulye ve kısmen aile sebzeciliği yapılmaktadır. 


Hayvancılık bakımından besicilik ve aile hayvancılığı yapılmaktadır.


Sanayi çok gelişmemekle beraber tarıma dayalıdır. Fındık fabrikaları, çeltik fabrikası ve mısır irmik un fabrikası bulunmaktadır. 


İlçenin toplam arazi alanı 505.000-dekar dır. Bu arazilerin 422.500-dekar üzerinde tarımsal üretim yapılmakta olup, Tarıma elverişli olmayan araziler ise 28.700- dekardır. 


         2004 Yılı Doğrudan Gelir Desteği:


            Müracaat eden Çiftçi Sayısı   :  7.867


Müracaat  edilen toplam alan :  232.295 dekar


            Toplam hak ediş miktarı         :  3.716.732.132.000-TL 


Bu Alan İçersinde Dağılım ve Üretim Aşağıdaki Gibidir. 


Arazi Dağılımı :                                           Dekar :


Fındık Arazisi                                                240.000


Mısır Arazisi                                                  65.000


Çeltik Alanı                                                   20.000


Soya Alanı                                                     15.000


Buğday Alanı                                                  1.000


Sebze Alanı                                                   35.500


Kavak Alanı                                                  46.000


Orman Alanı                                                  50.110 


Çayır Mera                                                        3.690


Tarıma Elverişli Olmayan Arazi                     28.700


Toplam                                                         505.000 


İlçemizde Yetiştirilen Başlıca Ürünler:                   Ekim Alanı (da)  :       Üretim (Ton) :


Mısır                                                                              65.000                     32.500


Çeltik                                                                            20.000                     12.000


Kuru Fasulye                                                               30.000                       3.000


Soya Fasulyesi                                                              15.000                        4.000


Patates                                                                          1.000                       1 .500


Buğday                                                                          1.000                         400


Sebze Ürünleri :                  


T.Bakla                                                                                50                             50 


T.Fasulye                                                                        7.800                      12.750


            T.Bezelye                                                                           200                           300


            Biber                                                                               5.000                      11.250


Domates                                                                         4.000                     20.000


Hıyar                                                                               2.500                       8.750


Kabak                                                                                900                        3.150


Lahana (B.Bas)                                                                   50                           250


Karalahana                                                                      7.500                    15.000


Patlıcan                                                                           3.500                        8.750


Pırasa                                                                                 500                       1.500


Barbunya Fasulye                                                           3.000                       4.500


Ispanak                                                                                50                            20


T O P L A M   :           35.500


HAYVANCILIK : 


İlçemiz hayvancılık durumu bakımından gelişmiş olup, besi sığırcılığında aile işletmeciliği şeklinde yapılmakta ve bundan başka 8 işletmede 140 baş süt sığırı , 17 besi ahırında 245  adet besi hayvanı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Her yıl düzenli olarak aşılama yapılmakta olup kültür hayvancılığını geliştirmek için her yıl suni tohumlama çalışmaları yapılmaktadır.


Cinsi     :                                Adedi :


Sığır                                       23.120


Manda                                         933


Koyun                                       4.840


At                                                 305


Katır                                             220


Eşek                                            854


İlçemizde yetiştirilen hayvan varlığından elde edilen hayvansal ürünlerin 140 tonu peynir, 67 ton beyaz et üretimi, 95 ton tere yağı, 15.390 ton süt üretimi, 38.950.000 adet yıllık yumurta üretimi,  522.500 kg bal üretimi, 50.000kg bal mumu üretimi  elde edilmektedir. Toplam sağım yapılan hayvan sayısı 14.250 adettir. Elde edilen hayvansal ürünler iç piyasada tüketilmektedir.           


2004 Yılı Alternatif Ürün Projesi:


            Çiftçi Sayısı                : 29


            Fındık Sökülen Alan  :415.75 dekar


            Hak ediş miktarı         :83.150 ABD Doları  


Kümes Hayvanlarının Durumu:


İlçemizde yumurta üretim amacıyla kurulmuş 4 tavuk çiftliği mevcut olup, genelde aile tavukçuluğu yapılmaktadır.


Cinsi :                        Adedi :


Tavuk                         194.750


Hindi                             3.550


Ördek                         26.650


Kaz                                4.100 


Yıllık yumurta üretimi 38.950.000 adet olup, beyaz et üretimi 67.000 kg.dır. 


Arıcılık Durumu  :


İlçemiz florası arıcılık bakımından zengin olması itibarı ile çiçeklerin kısa ömürlü olması ve fındık ve çeltikte yoğun ilaçlama olduğundan İlçemiz arıcılığı genelde yaylacılık durumundadır.


İlkel Kovan                    40 Adet


Fenni Kovan                 23.750  Adet


Bal üretimi                  522.500 kg.


Bal Mumu üretimi        50.000 kg. 


İLÇEMİZDE BULUNAN FABRİKALAR :


            Çeltik Fabrikası :                    Yıllık Kapasite (Ton)


Aksoylar                                            25.000


Kahramanlar                                       15.000


Has                                                      7.000


Devranlı                                              10.000


Terme                                                   7.000


Durucular                                           10.000


Demirtürkler                                        6.000


Bereket                                              12.000


Pirsan                                                   7.000


 Koç                                                   10.000


Anadolu                                             15.000 


Fındık  Fabrikaları :            Yıllık Kapasite (Ton)


Fiskobirlik                                          30.000       .


Özdemirler                                         40.000   .


Saray Fındık                                       10.000      .


Bacacı                                                10.000    .


Özcanlar                                             15.000     .


Trabzon                                              20.000     .


Vatan                                                 15.000      .


Elif                                                     15.000      .


Durucu                                               7.200 


Güneş                                                 15.000     .


Bankacılık sektöründe, İlçemizde T.C. Ziraat bankası, İş Bankası ve Vakıflar Banaksı faaliyetlerini sürdürmektedir.          


İlçemizde fuar, panayır faaliyetleri yoktur. Sergiler ise, Halk Eğitim Müdürlüğünün her yıl açmakta olduğu biçki-dikiş, nakış, el sanatları kurslarının bitiminde düzenledikleri sergiler halkın ilgi ve beğenisini kazanmaktadır.        


İlçemizde Vergi denetimleri sonucu tahakkuk ve tahsilat durumu aşağıya çıkarılmıştır. 


31.12.2004 tarihi itibariyle 


Tahakkuk:                            Tahsilat :                               Nispet :


17.217.494,95- YTL        10.475.985,55-YTL                      % 61


 


 


NÜFUS DURUMU


22 Ekim 2000 Genel Nüfus Tespiti ve 06 Ocak 2003 gün ve 24985 sayılı Resmi Gazeteye göre İlçe merkezi nüfusu 25.052 Evci Kasabası nüfusu 4.906, Sakarlı Kasabası nüfusu 4.328, Baz1amaç Kasabası nüfusu 2.970, Kocaman Kasabası nüfusu 2.643, Ambartepe Kasabası nüfusu 3.075, Söğütlü Kasabası nüfusu 2.036,Gölyazı Kasabası 127, Kozluk Kasabası nüfusu 2.459, Hüseyinmescit Kasabası nüfusu 2 716, 58 Köyün toplam nüfusu 29.819 olup, toplam nüfus 82.161 dir. Bu nüfusun % 90'ı tarımla geçinmektedir.  Eğitim durumunda okuma – yazma oranı ise 14-44 yas grubu % 99.2, 45 ve daha yukarı yaş oranı ise %97'dir. Ana dil Türkçe'dir.


İDARİ DURUMU


Terme ilçesi 1 merkez, 9 kasaba olmak üzere 10 belediye teşkilatı, 44 mahalle  ve 58 köyden oluşmaktadır. İlçenin yerleşim durumu geniş bir alana yayılmıştır. Terme Merkez; Cumhuriyet, Çay, Elmalık, Fenk, Yalı, Yeni ve Bahçelievler olmak üzere 7 mahalleden oluşmaktadır. 


Evci Kasabasının Merkez, Miliç, Yahyalı, Cumhuriyet, Hürriyet, Karasu ve Gökseki isminde 7 mahallesi mevcuttur. 


Sakarlı Kasabasının Merkez, Camlık, Cumhuriyet, Yeni, Çağlayan, Hürriyet ve Anaçökek olmak üzere 7 mahallesi bulunmaktadır. 


Bazlamaç Kasabasının Hacıali, Orta, Aşağı, Merkez, Acıincir ve Hoylan olmak üzere 6 mahallesi bulunmaktadır. 


Kocaman Kasabasının Merkez ve Mıhlıpelit olmak üzere 2 mahallesi bulunmaktadır. 


Ambartepe Kasabasının ise Merkez , Orta, Tellipınar ve Cumhuriyet olmak üzere 4 mahallesi bulunmaktadır. 


Söğütlü Kasabasının ise Cumhuriyet, Hürriyet ve Adalet olmak üzere 3 mahallesi bulunmaktadır. 


Hüseyinmescit Kasabasının ise Fatih, Esen ve Merkez  olmak üzere 3 mahallesi bulunmaktadır. 


Gölyazı Kasabasının ise Balkamlı, Kabalı ve Akgöl mahallesi olmak üzere 3 mahallesi bulunmaktadır. 


Kozluk Kasabasının ise Fatih ve Yavuz  olmak üzere 2 mahallesi bulunmaktadır. 


Yerleşim durumu ilçe merkezinde birbirine yakın, beldelerde ise merkezlerine yakın, dışa doğru açıldıkça dağınık durumdadır. Köylerde ise köyün tamamına yaygın bir yerleşim durumuna sahiptir.


       EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU


İlçemiz eğitim yönünden son yıllarda önemli atılımlar yapmıştır. İlçe merkezinde; Terme Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Endüstri Meslek lisesi, Evci Lisesi, Sakarlı Lisesi ve  Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere 9 adet lise , 23 adet İlköğretim Okulu  mevcuttur. Taşınan okul sayısı 127, Taşınan Öğrenci sayısı 3043’dür. Bu okullarda eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı toplam 14361, Öğretmen sayısı  ise 775’dir.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Binasında hizmet vermekte olup,9 derslik sayısı , depo- arşiv, 1 müdür odası ,1 müdür yardımcısı  odası,1memur odası ,1 öğretmenler odası mevcuttur. Bahçenin alanı bina dahil 1500metredir. 


İlçe genelinde okuma-yazma oranı %98'dir. Yakın bir gelecekte bunun %100 oranına ulaşması için çaba sarf edilmektedir.        


İlçemizde  4 adet matbaa faaliyetini sürdürmektedir. Kitap evi, sinema ve tiyatro yoktur. 


         Terme Spor Türkiye 3.Ligden düşmüş olup, Amatör ligde oynamaktadır. Terme şehir stadı çimlendirilmiştir. Folklor faaliyetleri ise, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ve İlköğretim Okulları düzeyinde çalışma ve gösterilerini sürdürmektedirler. 


         İlçemiz Kütüphanesi 1981 tarihinde açılmış olup, Özel İdare binasının 2. katında bir oda ve bir salonda hizmet vermektedir. Kütüphane hizmeti bir memur tarafından yürütülmektedir.


Kayıtlı kitap sayısı 7038


2004 Yılı itibariyle okuyucu sayısı  13623


2004 Yılında Kültür Bakanlığınca Kütüphane adına abone olunan süreli yayın sayısı 14,


2 çeşit günlük gazete alınmaktadır.


 


SOSYAL DURUMU


Konut :


İlçe genelinde toprak ve kerpiç konut yoktur. % 5 oranında ahşap, % 95 betonarme ve yığma tuğla konutlardan oluşmaktadır. İlçemiz genelinde son yıllarda hızlı bir konut yapımı sürdürülmektedir.Konut sıkıntısı yok denecek kadar azdır. 


Sosyal Yaşantı :


İlçemiz denizden 3 km iç kısımda kurulu olduğundan deniz manzarasından yoksundur. Buna paralel olarak sosyal yönden fazla bir gelişme sağlayamamıştır. Sahil şeridinde eğlence ve dinlenme yerleri mevcut ise de, halkın geneline hitap etmemektedir. Halkın çoğunluğu giyim ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek için Samsun İlini tercih etmektedir.


 C) Belirli Günler :


   Terme ilçe merkezinde herhangi bir senlik yapilmiyorsa da bazi köy ve kasabalarinda geleneksel hale gelmis senlikler düzenlenmektedir. Kocaman'da "pirinç festivali', Köybucaginda "Altin Findik Festivali" ve Sakarlidaki at yarislari ve hıdırellez geleneksellesmis senliklerdendir.Son yıllarda Gölyazı Köyü belde olunca Kültür Bakanlığından onaylı geleneksel Amazon Festivali düzenlenmektedir.


   D) Folklorik Degerleri :


Terme ilçesi yaklasik 3000 yillik bir geçmise sahip olmasina karsin, kendine has yöresel bir kültür ve dolayisiyla mahalli bir folklor özelligi gelistirememistir. Terme ahalisinin çok degisik bölgelerden gelip buraya yerlesen insanlardan olusmasi burada homojen bir toplumun olusmasina imkan vermedigi gibi yöresel bir halk kültürünün olusumuna da engel olmustur.
    Ilçede çesitli nedenlerle düzenlenen eglencelerde ve dügünlerde davul zurna esliginde kasap havasi, çiftetelli oynanir, halay çekilir, keskek kazanlari kaynar, lepsiler açilir, pilav yapilir.
    Yöredeki dügünlerde hazirliklar bir hafta önceden baslar. Önce baklavalar, börekler açilir. 0 gün damat pisirilen yufkalardan ikisini duvara çakar.0 yufkalar gelin dogum yapincaya kadar yenmez. Gelin dogum yapinca kocasi bu yufkalari duvardan alir, kaynana bunlardan yufka çorbasi yapar, geline içirir. Inanisa göre bu, bebegin saglikli olmasi ve karninin agrimamasi içindir.
    Cumartesi aksamdan islanan dövmelik, dügün sabahi hareni (kazan) lere konarak yavas yavas pisirilir. Keskek kivamina gelince atesten alinir ve hareninin basina iki delikanli geçerek dövmeye baslar. Bu esnada hareninin içine azar azar horoz eti atilir. Özellikle horoz eti kullanilmasinin nedeni, horozun erkekligi, mertligi simgeledigi içindir. Askere gidenleri ziyarete horoz kesip götürmekte bu nedenledir.
    Keskek kivamina gelince üzerine tereyagi eritilerek dökülür, kazanlar agiz kapatilarak köz üzerine oturtulur. Camide okunan dügün mevlüdü bitip hoca ile birlikte camidekiler gelince yemek yemeye baslanir. Dügün günü gelin ve damada keskek yedirilmez, çocuklarinin basi kel olur diye. Dügünde keskekten baska etli pilav ve et yahniside yapilir. Tatlilar yenmeden önce damada yapilacak bagislar, verilecek hediyeler bir bir sayilir. Damat el öper ve tatlilar yenmeye baslanir. Tatliyi yiyen herkes durumuna göre sofraya para atar. Bu para yemekleri yapan asçiya verilir. Daha sonra kadinlarin damadin boynuna havlu, basma, simli peskir, uçkur vb. seyleri astiklari "Aski Asma Töreni "yapilir. Damat bunlan silkinerek omuzundan atar, böylece dügün yorgunlugu atilmis olur. Ondansonra gelin almaya gidilir.


E) Yemekler :


   Yörede en ünlü yemek keskektir. Tirid, misir çorbasi, lepsi, hamsili pilav vb. gibi yemekler de siklikla yapilir.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  GAZETE MANŞETLERİ
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  ARŞİV